Planejament i gestió urbanística aprovada definitivament


Títol Document Url
Junta de Compensació del polígon d'actuació de l'àmbit de la Unitat d'Actuació UA-6 "Torrent Caralt-Ctra.de VicEstatuts Junta de Compensació del polígon d'actuació de l'àmbit de la Unitat d'Actuació UA-6 "Torrent Caralt-Ctra.de Vic Enllaç
Bases d'actuació Junta de Compensació del polígon d'actuació de l'àmbit de la Unitat d'Actuació UA-6 "Torrent Caralt-Ctra.de Vic Enllaç
Junta de Compensació del polígon d'actuació de l'àmbit de la Unitat d'Actuació UA-27 "Crta. de l'Atmella"Estatuts de la Junta de Compensació de la unitat d'actuació UA-27, de la Garriga Enllaç
Bases de la Junta de Compensació de la unitat d'actuació UA-27, de la Garriga Enllaç
Aprovació definitiva Estudi detall UA-3 SatiCertificat de l'acord d'aprovació definitva Estudi detall UA-3 Sati Enllaç
Estudi de Detall de la Unitat d'Actuació UA-3 Sati Enllaç
Aprovació definitiva Estudi detall de la parcel·la situada al carrer Moranta núm. 27Estudi detall de la parcel·la situada al carrer Moranta núm. 27 Enllaç
Certificat acord de l'aprovació definitiva de l'Estudi de detall de la finca situada al carrer Moranta, 27 Enllaç
Edicte publicació BOPB 08-04-2024 Enllaç
Modificació puntual del pla general d'ordenació municipal de la Garriga sobre els volums disconformes, les piscines, les construccions auxiliars , les pèrgoles i el cromatisme de façanes del nucli antic.Memòria descriptiva i justificativa de la modificació puntual del PGOM de la Garriga sobre els volums disconformes, les piscines, les construccions auxiliars , les pèrgoles i el cromatisme de façanes del nucli antic Enllaç
Certificat de Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 31 de març de 2021 relatiu a l'aprovació inicial de la "Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Municipal sobre els Enllaç
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B3 (Can Vilanova)Avanç de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de la Garriga al sector B3 (Can Vilanova) Enllaç
Document inicial estratègic Enllaç
Certificat de Ple de data 26.02.2020 relatiu a l'aprovació de l'avanç de la "Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B3 Can Vilanova" Enllaç
Estudi ambiental Enllaç
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de la Garriga al sector B3 (Can Vilanova) Enllaç
Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de la Garriga al sector B-3 "Can Vilanova" Enllaç
Publicació DOGC Aprovació definitiva Modificació puntual del pla general en el sector B3 Can Vilanova Enllaç
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B4 (Can Poi)Avanç de la modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B4 (Can Poi) Enllaç
Document inicial estratègic Enllaç
Certificat de Ple de data 26.02.2020 relatiu a l'aprovació de l'avanç de la modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B4 (Can Poi) Enllaç
Estudi ambiental Enllaç
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B4 (Can Poi) Enllaç
Edicte error tècnic publicació "Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de la Garriga al sector B4 (Can Poi)" Enllaç
Certificat de Ple de data 30 de setembre de 2020 relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de la Garriga al sector B4 (Can Poi) Enllaç
Publicació DOGC Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent al sector B4 Can Poi Enllaç
Projecte ús provisional 3 pistes de pàdel a l'equipament docent privat SEK CATALUNYA, a l'Avinguda Tremolencs 24-26Projecte ús provisional 3 pistes de pàdel a l'equipament docent privat SEK CATALUNYA, a l'Avinguda Tremolencs 24-26 Enllaç
Modificació puntual del pla general en les finques C/ Centre 3 i C/ Sant Francesc 57-59Modificació puntual del pla general en les finques C/ Centre 3 i C/ Sant Francesc 57-59 Enllaç
Pla Especial de Protecció del PatrimoniPla Especial de Protecció del Patrimoni Enllaç
Pla especial de protecció de patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic Enllaç
Modificació del Pla especial de protecció del patrimoni, corresponent a la modificació de l'element núm. 125 la casa Narcisa Freixas Enllaç
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Municipal per definició de paràmetres a la subzona A3.1Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Municipal per definició de paràmetres a la subzona A3.1 Enllaç
Memòria Enllaç
Normes urbanístiques Enllaç
Plànols Enllaç
Reparcel·lació de la Unitat d'actuació núm. 33 Plaça de la Pau/Carrer Satèl·lits de La GarrigaOperació jurídica complementària de reparcel·lació Enllaç
Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'actuació núm. 33 Plaça de la Pau/Carrer Satèl·lits de La Garriga, presentat per la mercantil CASES JP 2000 SL Enllaç
Urbanització de la Unitat d'Actuació 33 Plaça de la Pau de la GarrigaText refòs del projecte d'urbanització UA33 Plaça de la Pau Enllaç
Plànols projecte d'urbanització UA33 Plaça de la Pau Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-05-2020 12:58