Comissió de Coeducació de la Garriga

 

 

La Comissió de Coeducació de la Garriga és un grup de treball format per mestres i professorat de l’EBM les Caliues, l’Escola Els Pinetons, l’Escola Giroi, l’Escola Puiggraciós, l’Escola Tagamanent, l’Institut Manuel Blancafort, l’Institut Vil.la Romana, l’Escola Municipal d’Art i Disseny i les tècniques dels departaments d’Igualtat i d’Ensenyament, que ens reunim una vegada al mes per:

 • Posar en comú la detecció de necessitats envers desigualtats, discriminacions, violències masclistes i estructurals que es donen en els centres educatius.
 • Consensuar i planificar les accions formatives per al professorat, les famílies i l’alumnat.
 • Dissenyar i planificar accions conjuntes de sensibilització entorn el 8M, Dia Internacional de les Dones; el 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i el 25N, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones

L'any 2023 van editar un Decàleg per coeducar. El document és una eina que recull els deu punts clau per aconseguir una escola coeducadora, inclusiva i que incorpori la perspectiva de gènere. Dona suport als centres d’educació infantil, primària, secundària i post obligatòria de la Garriga, a l’hora d’analitzar, reflexionar i incorporar accions que transformin dinàmiques, a fi que tothom es pugui desenvolupar integralment de manera segura.

Els 10 punts que formen el text són els següents:

 1. Incorporem les cures al funcionament del centre
 2. Reflexionem i transformem les relacions i l'ús que fem del poder
 3. Estem compromeses amb la diversitat i la mirada interseccional
 4. Revisem els materials didàctics, els recursos i els espais d'aprenentatge
 5. Incorporem referents que donen valor a totes les vides i que promouen una visió crítica.
 6. Promovem una educació afectiva i sexual integral, lliure de violències
 7. Practiquem esport i fem festes que afavoreixen habilitats i capacitats allunyades de la masculinitat hegemònica
 8. Treballem en xarxa amb les famílies
 9. Fem servir llenguatge inclusiu i no sexista
 10. Incorporem aprenentatges i reflexionem per donar resposta a noves necessitats

Dirigida a tots els centres de la Garriga (educació infantil, primària, secundària i post obligatòria), el Decàleg per Coeducar ha de servir per detectar necessitats relacionades amb situacions de desigualtat, reflexionar i incorporar accions que transformin aquestes dinàmiques per tal que tothom es pugui desenvolupar integralment de manera segura.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-12-2023 12:48