Incidències de serveis

Afectació a diversos serveis degut al tall de servei del Consorci AOC

Us informem que a causa de tasques de manteniment tècnic previstes entre les 17:00 hores del dia 5/04/2024 i les 07:00 hores del dia 8/04/2024, hi ha prevista una aturada de serveis AOC. 

Els serveis que es veuran afectats són: 

e-NOTUM:

El servei d’e-NOTUM no estarà disponible ni al web municipal ni al portal de transparència. 

En aquest sentit, s’allargarà automàticament 4 dies naturals el termini d’accés d’aquelles notificacions electròniques en què el termini d’accés coincideix amb el tall de servei i no han estat obertes pels destinataris. Per tant, automàticament se sumaran 4 dies naturals al període d’accés de totes les notificacions que, a data de 5 d’abril, constin com a dipositades, per tal que els destinataris tinguin la notificació disponible pel seu accés mínim 10 dies naturals.   

e-TAULER

El servei d’e-TAULER no estarà disponible ni al web municipal ni al portal de transparència. 

e-TRAM: 

El servei d’e-TRAM no estarà disponible ni al web municipal ni al portal de transparència. 

Els serveis e-TRAM que es veuran afectats són:

 • Exercici del dret d'accés
 • Exercici del dret a la limitació del tractament
 • Exercici del dret d'oposició
 • Exercici del dret de rectificació
 • Exercici del dret de supressió
 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
 • Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
 • Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables
 • Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa
 • Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de càracter extraordinari
 • Consulta prèvia de classificació de l'activitat
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària
 • Llicència ambiental (Annex II)
 • Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
 • Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
 • Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial
 • Sol·licitud d'accés a la informació pública
 • Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
 • Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-03-2024 10:11