Ple Municipal

El Ple és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està constituït per 17 regidors, escollits en les eleccions municipals cada 4 anys.

Correspon al Ple prendre les decisions més importants que afecten al municipi. Principalment el ple ha de decidir, entre d’altres, sobre les qüestions relatives a:

  • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.
  • L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
  • Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.
  • La creació i implementació de nous serveis municipals.

El Ple municipal es reuneix, amb caràcter ordinari, l’últim dimecres de cada mes a les 19 hores, llevat del mes d'agost, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial. 

A la part final del Ple Municipal, el públic assistent a la sala pot preguntar als regidors del Consistori. Les preguntes es poden fer orals o omplint el document adjunt.

Composició del Ple Municipal

L'actual consistori, escollit en les eleccions municipals de data 26 de maig de 2019, està format per:

6 regidors del Grup Municipal de ERC-ACORD-AM

2 regidors del Grup Municipal JUNTS

2 regidors del Grup Municipal de CUP-AMUNT

2 regidors del Grup Municipal del PSC-CP

1 regidor del Grup Municipal de CS

4 regidors no adscrits

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-08-2020 14:07