Notificació electrònica

Per accedir a les notificacions i comunicacions cal entrar en la Plataforma de notificacions

 

Descripció del servei

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

De forma resumida, l'e-NOTUM permet al ciutadà:

  • Conèixer el dipòsit d'una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).
  • Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.
  • Rebutjar una notificació abans d'obrir-la
  • Veure la llista de notificacions dispositades i l'organisme emissor.
  • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l'acceptació o rebuig, etc.).

 

Requisits tècnics per accedir a les notificacions electròniques per part de ciutadans i empreses

Navegadors

- Microsoft Explorer 6.02 o superior. Pots descarregar aquí gratuïtament la darrera versió del programa. 

- Mozilla Firefox 3.0.10 o superior. Pots descarregar aquí gratuïtament la darrera versió del programa. 

Java

Versió 6 actualització 16 o superior. Pots descarregar aquí gratuïtament la darrera versió del programa.

Certificat digital

Cal comprovar que es disposa d’un certificat digital vigent, i que s’han instal·lat les claus públiques i el programari indicat per l’entitat de certificació proveïdora del certificat digital. En cas de dubtes o problemes tècnics amb el certificat digital, cal posar-se contacte amb l’entitat de certificació corresponent. En cas d’utilitzar certificats digitals de CATCert, cal instal·lar les claus públiques de CATCert, que es poden descarregar des de: http://catcert.cat/web/cat/descarrega_claus/totes_01.jsp

Tallafocs

En alguns entorns corporatius i per motius de seguretat, el tallafocs pot imposar restriccions d’accés a webs i aplicacions. En aquest cas, cal comprovar amb el responsable de seguretat de l’empresa que:

 

Condicions d'accés

Per a rebre notificacions electròniques cal facilitar el consentiment i una adreça de correu electrònic a través de la qual podrà accedir a les seves notificacions.

Per accedir a les notificacions i comunicacions cal entrar en la Plataforma de notificacions

Per accedir a la bústia de notificacions i comunicacions electròniques es requereix l’ús d’un certificat digital personal classificat amb nivell 3 o superior per CATCert (trobareu la llista actualitzada d’entitats classificades a http://www.catcert.cat/web/cat/4_2_entitats_certificacio.jsp). Alternativament, si no es disposa de certificat es podrà accedir mitjançant un sistema de contrasenya d’un únic ús.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.

Des del moment en que s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-12-2019 12:38