Pla Estratègic Municipal

Saber escoltar és la primera condició d’un projecte polític. Governem per a les persones. Les persones són el centre del nostre projecte polític, són les que componen el municipi, les que en són protagonistes i també la seva raó de ser. En aquest sentit, és fonamental que els polítics sapiguem escoltar, anar a trobar les persones per escoltar les seves idees i inquietuds i fer-les partícips dels projectes de la ciutat i de les seves polítiques, incloent-hi la seva gestió i implantació.

El Pla Estratègic de la Garriga és una eina de Planificació Estratègica que identifica les línies mestres de l’actuació municipal per als propers anys, amb l’objectiu de promoure les millors condicions per al desenvolupament econòmic i social del territori i la ciutadania de la Garriga.

El Govern de l’Ajuntament de la Garriga té com a premissa de la seva actuació estar al costat de les persones, treballar per fer possible els serveis públics, la cohesió social, l'equilibri territorial i impulsar el Govern Obert per fer de la transparència un dels pilars de la nostra gestió.

Aquestes premisses permetran desplegar un conjunt d’actuacions que hauran d’estar dins les possibilitats que ens permeti la reforma de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), i les possibilitats que permeti la conjuntura econòmica en aquests temps difícils per a la ciutadania i les Administracions Públiques.

S’impulsaran actuacions des de diversos àmbits, amb els grans objectius i línies de treball també estratègiques a desenvolupar, i donaran contingut a les actuacions a realitzar els propers anys:

El primer objectiu es centra en els serveis a les persones i la cohesió social, donant la màxima prioritat a la igualtat d’oportunitats, per garantir la protecció dels col·lectius més vulnerables, des dels infants i adolescents, fins joves, dones, gent gran o les persones amb discapacitat, i evitar així l’exclusió social. Considerem que la cohesió social es garanteix, també, pel conjunt d’actuacions de cultura, esports, drets civils, seguretat, educació i salut, aspectes tots ells que formen part d’aquest àmbit en les propostes d’actuació municipal.

En un moment de crisi econòmica i social com el que estem vivim, marcar prioritats és obligat. La prioritat màxima per la qual ha de treballar l’Ajuntament és la de garantir que ningú no es quedi enrere, evitant els desequilibris, assegurant les prestacions socials i afrontant les reformes estructurals necessàries. És el moment de marcar prioritats.

Un altre àmbit clau és el creixement econòmic i foment de l’ocupació, basat en les actuacions que persegueixen aquesta finalitat, des del suport a la nova emprenedoria fins a la promoció de la ciutat. Tot amb l’objectiu de donar noves oportunitats de treball, pensant en una ocupació estable i de qualitat.

I per últim i no menys important, treballar el Govern obert, apostant per la participació de la ciutadania, l’atenció ciutadana com a eina per aprofundir en el funcionament àgil i eficaç de l’Ajuntament, i una Governança que posa l’accent en la proximitat.

Parlem de transparència com un dels puntals bàsics del nou estil de fer política, ho fem també en aquest sentit de compartir la gestió pública, més enllà de l’estricte i necessari accés a la informació dels ciutadans. L’Ajuntament de la Garriga treballarà per fer de la transparència un dels elements definidors del nou mandat municipal.

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-04-2019 13:25