Inventari de béns i drets


AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
 • Relació patrimonial dels béns i drets municipals
  • Per llibre, epígraf i subepígraf
  • Per classificació
 • Relació dels béns immobles amb la seva situació patrimonial:
  • Terrenys urbans
  • Finques rústiques
  • Edificis
  • Cementiris
  • Instal·lacions esportives i d’esbarjo a l’aire lliure
  • Infraestructures comunes dels centres
  • Terrenys considerats inversions immobiliàries
  • Terrenys urbans PPS
 • Relació dels béns mobles d’alt valor econòmic i béns historicoartístics
  • Mobles de valor econòmic considerable
  • Edificis historicoartístics
  • Obres civils historicoartístiques
  • Documents històrics
  • Pintures
  • Escultures
  • Mobiliari artístic
 • Relació dels vehicles municipals amb la seva situació patrimonial

ORGANISME AUTÒNOM DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

 • Relació patrimonial dels béns i drets municipals
  • Per llibre, epígraf i subepígraf
  • Per classificació
 • Relació dels béns immobles amb la seva situació patrimonial:
  • Edificis

Títol Document Url
Ajuntament. Relació dels béns mobles d'alt valor econòmic i béns historicoartístics Ajuntament. Relació dels vehicles municipals amb la seva situació patrimonial Enllaç
OAMC. Relació patrimonial dels béns i drets municipals.Relació patrimonial dels béns i drets municipals. 2020 Enllaç
OAMC. Relació dels béns immobles amb la seva situació patrimonial.OAMC. Relació dels béns immobles amb la seva situació patrimonial 2020 Enllaç
Ajuntament. Relació dels vehicles municipals amb la seva situació patrimonial.Relació dels vehicles municipals amb la seva situació patrimonial. Exercici 2019 Enllaç
Ajuntament. Relació patrimonial dels béns i drets municipals.Relació patrimonial dels béns i drets municipals. Exercici 2019 Enllaç
Ajuntament. Relació dels béns immobles amb la seva situació patrimonial.Relació dels béns immobles amb la seva situació patrimonial. Exercici 2019 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-11-2019 12:49