Dret d'accés a la informació pública

És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Es tracta d’un dret a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma.

 

- Resolucions desestimades durant any 2023: 

- Resolucions de la GAIP:

   2023 Resolució 0519/2023, de 15 de juny

  2021 

 

 

  

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-03-2024 08:39