POUM

Avanç de la revisió del POUM

Certificat d'acord de Ple en sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2019 relatiu a l'aprovació de l'Avanç de la revisió del POUM del municipi de la Garriga

Aquest Avanç ve conformat per la documentació següent:

  • Els plànols d’informació:

i.01 Encaix territorial

i.02 Pla Territorial Metropolità de Barcelona

i.03 Estructura actual de comunicacions

i.04 Ortofotoplànol

i.05 Xarxa hídrica, inundabilitat, pendent i cadastre rústic

i.06 Usos del sòl

i.07 Planejament vigent àmbit municipal

i.08a Planejament vigent - sòl urbà i urbanitzable

i.08b Planejament vigent - sòl urbà i urbanitzable

i.09 Potencial en sòl urbà

i.10a Equipaments i sistemes segons planejament vigent

i.10b Equipaments existents i reserves

i.11.a Xarxes de serveis clavegueram i aigua

i.11.b Xarxes de serveis d'electricitat i gas

i.11.c Xarxes de serveis telefonia i enllumenat

 

  • Els plànols d’avanç d’ordenació:

P00 Àmbit suspensió tramitacions

P01 Alternativa 0

P02 Alternativa 1

P03 Alternativa 2

P04 Detall Nucli Urbà Alternativa 1

P05 Detall Nucli Urbà Alternativa 2

  • Conclusions

Conclusions de l'Avanç POUM aprovades al Ple de 27 de novembre de 2019

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-10-2022 14:41