Oficina d'Acció Social

Realitza funcions adreçades tant a la ciutadania com al servei intern de l'àrea d'Acció Social. És el primer punt d’accés tant telefònic com personal i es fan tasques d’informació i de tràmits que no requereixen una valoració professional (sol·licituds de títols família monoparental, nombrosa, prestacions econòmiques per a famílies, etc...). També gestionen les agendes dels tècnics i els tràmits interns necessaris.

Carrer Sant Francesc, 1- 3 08530 - La Garriga

93 871 90 95

De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Imatges

Mapa

Última revisió 2022-09-29 14:07:54