Serveis socials bàsics

Els serveis socials municipals són el punt d’accés immediat al primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió.

Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.
Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que els siguin atribuïdes.
Igualment treballen amb les entitats i associacions del municipi en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social.

Qui pot demanar-ho?

Ciutadania en general

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-04-2019 13:36