Sol·licitud del servei de teleassistència

El sistema de teleassistència o telealarma consisteix en un dispositiu que es facilita a persones grans o discapacitades, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat o discapacitat.

Aquest sistema permet:

  • Connectar fàcilment amb la central receptora d’alarmes les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any facilitant la connexió immediata la línia telefònica i d’una manera còmoda i ràpida. Només cal prémer un botó. 
  • Sistema de mans lliures, que permet poder establir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon ni d’acostar-se al terminal teleassistència.
  • Mobilització dels recursos que existeixen a la localitat, mitjançant un fitxer actualitzat per avís d’ambulància o metge en cas d’urgència i coordinació amb els recursos de la comunitat per a l’atenció d’emergències socials, caigudes,....
  • Mobilització dels recursos propis de l’usuari.
  • Custòdia de claus
  • Etc.

Donat que la disponibilitat d'aparells és limitada, les sol·licituds es prioritzaran en funció del grau de necessitat de l'usuari/ària. A aquests efectes es valorarà per part dels Serveis Socials municipals el grau d'autonomia personal, la situació de solitud i els ingressos de la unitat familiar (vegeu l'ordenança reguladora del preu públic).

Observacions

Per a sol·licitar el servei de custòdia de claus, cal esperar a disposar del dispositiu de teleassistència. En aquest moment caldrà:

  • Activar el dispositiu (prèmer el botó d'alarma)
  • Un cop es posin en contacte des del servei, indicar que es volen deixar les claus en custòdia
  • Un tècnic del servei passarà a recollir les claus.

Termini de la sol·licitud: en qualsevol moment

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o afectada pel tràmit.
Un/a representant degudament autoritzat/da.

Quan es dóna resposta?

Temps mitjà de resolució: 2 mesos

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Imprès d'Informe mèdic del servei de teleassistència*Informe mèdic ( segons model de l'empresa que presta el servei). L'haureu de lliurar al personal de l'empresa, en el moment que us facin la visita per a la instal·lació del sistema.

 DNI, NIE o passaport

 En el cas de representació legal documentació acreditativa d'aquest fetCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Consulteu l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-07-2023 16:14