Servei de suport a l'autonomia personal i/o dependència

Els professionals dels serveis socials de La Garriga informen, orienten, assessoren i tramiten la sol.licitud de dependència. Després que la persona depenent ha estat valorada per l’equip de valoració (SEVAD) de la Generalitat de Catalunya i disposa de grau, un equip de treballadors/-es socials realitza el Programa Individual d’Atenció (PIA) que estableix els recursos o les prestacions més adients a la situació de la persona depenent. També trasllada aquest programa individualitzat a la Generalitat que és qui resol i concedeix la prestació i/o l’ajuda.

Per fer la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades, cal omplir i signar l’imprès que es troba a Serveis Socials i/oa internet, a la web gencat.cat (benestar social i família). Aquesta sol·licitud s’ha entregar en alguna de les oficines de la Generalitat de Benestar i família. Més informació al Departament de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-04-2019 17:41