Servei d'assessorament i d'intermediació en habitatge

 • Lloguer:
  • Mediació propietat i persona llogatera en cas de conflicte en el contracte de lloguer.
  • Revisió de nous contractes de lloguer.
  • Clàusules abusives contractes de lloguer.
  • Informació sobre finalització i rescissió de contractes de lloguer.
  • Mediació en cas d’impagament de les quotes de lloguer.
  • Mediació amb les entitats bancàries per temes de lloguer social.

 

 • Hipoteques:
  • Revisió de noves hipoteques.
  • Intermediació amb les entitats financeres per problemes de pagament de la quota hipotecària.
  • Clàusules abusives en hipoteques.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-12-2020 11:50