Obertes convocatòries de subvencions relacionades amb la Borsa d'Habitatge de Lloguer

Última revisió 31-08-2021 08:06
31/08/2021

A partir d'aquest 31 d'agost, es poden sol·licitar ajuts per llogar habitatges mitjançant la Borsa d'Habitatge de Lloguer, així com per arranjar habitatges llogats a través d'aquest mateix servei.

Poden sol·licitar la subvenció tant persones físiques com jurídiques excloent les entitats financeres i fons de capital risc i de titulació d’actius propietàries d’habitatges, que compleixin les condicions requerides a les bases.

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza l'1 de desembre de 2021.

Objectiu de la Borsa d'Habitatge

Amb l’objectiu d’aconseguir que hi hagi habitatges de lloguer a un preu assequible per sota de preu de mercat i també amb l’objectiu de mobilitzar el parc d’habitatges buits, l’ajuntament de la Garriga, a través del Consell Comarcal del Vallès Oriental forma part del programa de mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible (Borsa d’Habitatge).