Les barres de Festa Major, a concurs

Última revisió 01-07-2021 14:34
02/07/2021

Del 2 al 15 de juliol, es poden presentar sol·licituds per a l'adjudicació de les barres de Festa Major

Aquest any, i degut a la pandèmia provocada per la COVID19, aquest concurs té unes particularitats diferents.

En primer lloc, es tracta d'un concurs que es farà efectiu així que el Procicat permeti el muntatge de barres a dins dels recintes d'activitats culturals. Actualment no es permet aquest muntatge.

Per tal de poder acomplir els tempos i garantir que hi haurà barra, s'ha avançat el concurs confiant que abans de la data de l'inici de Festa Major el Procicat permeti el seu muntatge.

Es muntaran tres barres (una a cadascun dels espais on es realitzaran actes de festa major). Aquestes barres estan concebudes en horari de tot el dia i fins la 01h de la matinada, per tal de donar avituallament a totes les activitats.

Qualsevol entitat que estigui interessada pot presentar la seva sol·licitud a partir del dia 2 i fins el 15 de juliol, a través d'instància genèrica i amb el formulari de sol·licitud següent: http://lagarriga.webmunicipal.diba.cat/ajuntament-seu-electronica/2831-tramits-i-gestions/tramits/convocatoria-del-concurs-per-ladjudicacio-de-les-barres-de-la-festa-major-2021.html

Criteris de valoració

Per tal de poder valorar objectivament els criteris de valoració i donada la situació excepcional de pandèmia deguda a la COVID-19 durant el 2020, es tenen en compte les activitats ja realitzades al 2019. Per fer-ho es disposa d’un full de valoració/ memòria tipificada. Aquesta memòria de valoració ha d’anar acompanyada de factures, díptics, cartells o documents oficials que acreditin que la despesa que es justifica correspon amb les activitats que s’han realitzat.