Resolucions judicials

En compliment del que es preveu a l’apartat h) de l’article 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquesta pàgina trobareu la relació de resolucions judicials que afecten a l’Ajuntament de la Garriga, que han estat dictades pel Tribunal Suprem (TS), pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i l’Audiència Provincial de Catalunya (APC), JCA (Jutjats Contenciós-Administratiu) JS (Jutjat Social) Jutjat 1ª Instància i JI (Jutjat Instrucció).

2024

1. RCA Procediment ordinari 483/2022 B. Sentència 75/2024

2023

1. RCA Procediment abreujat 226/2022 -BY. Decret 3/2023

2. RCA Procediment ordinari 236/2022-J. Decret 20/2023

3. RCA. Procediment ordinari 555/2021-F. Auto 91/2023

4. RCA. Procediment abreujat 440/2021-F. Sentència 124/2023

5. RCA. Apel·lació nº 564/2021. Sentència 1894/2023.

6. RCA. Procediment abreujat 473/2021-D. Sentència 139/2023

 

2022

1. RCA Procediment abreujat 365/2020-F. Decret 20/2022

2. RCA. Procediment abreujat 18/2021. F. Sentència 40/2022

3. RCA  Procediment ordinari 405/2020. A. Sentència 29/2022

4. RCA. Procediment ordinari 459/2017 -F  Sentència 138/2022

5. RCA. Procediment ordinari 136/2021 -E. Sentència 221/2022

6. RCA. Procediment ordinari 477/2018 -E. Decret 72/2022

7. RCA. Procediment ordinari 87/2019 -E. Auto 278/2022

8. RCA. Procediment ordinari 141/2019 A. Sentència 311/2022 

9. RCA. Procediment ordinari 444/2018-C. Decret 115/2022

10. RCA. Procediment abreujat 63/2022-B. Auto 353/2022

11. RCA. Procediment abreujat 125/2022-J. Decret 106/2022

12. RCA. Procediment abreujat 230/2022-F2. Decret 169/2022

13. RCA. Procediment abreujat 232/2022-D. Decret 62/2022

14. RCA. Procediment abreujat 238/2022-A. Decret 123/2022

15. RCA. Procediment abreujat 238/2022-C. Decret 113/2022

16. RCA. Procediment abreujat 241/2022-A. Decret 168/2022

 

 

 

2021

1. Procediment ordinari 792019-D contra l'acord del Ple del dia 28112018  de suport a la Resolució 92XII del Parlament de Catalunya. Sentència 165/2021.

2. RCA, procediment abreujat 180/2020-D Sentència 223/2021.

3. Recurs contenciós administratiu ordinari 22/2015. Desestimació recurs apel·lació.

 

2020

1. Recurs contenciós administratiu 232/2018 D. Sentència 1137/2020.

2. Recurs Contenciós Administratiu procediment abreujat 233/2019-F. Sentència 145/2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-05-2024 11:31