Resolucions judicials

En compliment del que es preveu a l’apartat h) de l’article 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquesta pàgina trobareu la relació de resolucions judicials que afecten a l’Ajuntament de la Garriga, que han estat dictades des de l’any 2014 pel Tribunal Suprem (TS), pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i l’Audiència Provincial de Catalunya (APC), JCA (Jutjats Contenciós-Administratiu) JS (Jutjat Social) Jutjat 1ª Instància i JI (Jutjat Instrucció).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-02-2021 14:19