Actes administratius, declaracions responsables i comunicacions prèvies


En compliment de la previsió legal prevista en l’article 10.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest espai s’informa dels actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.


Títol Document Url
Calendari festius obertura comercial autoritzada 2024Calendari festius obertura comercial autoritzada 2024 Enllaç
Autorització de l'ús dels segells d'òrgan AUPAC i Serveis AOC AUPAC i regulació de les actuacions administratives automatitzades de l'Ajuntament de la GarrigaResolució alcaldia autorització ús dels segells d'òrgan i regulació de les actuacions administratives automatitzades Enllaç
Suspensió potestativa de tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències, declaracions responsables, comunicacions i altres autoritzacions en l'àmbit de la zona dSuspensió potestativa de tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències, declaracions responsables, comunicacions i altres autoritzacions en l'àmbit de la zona d Enllaç
Certificat del Ple de 26 de gener de 2022 relatiu a l'aprovació de les tarifes de taxi 2022Certificat del Ple de 26 de gener de 2022 relatiu a l'aprovació de les tarifes de taxi 2022 Enllaç
Certificat de Ple de data 29 de setembre de 2021 relatiu a l'aprovació de la Segona addenda del conveni de coordinació intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta Certificat de Ple de ddata 29 de setembre de 2021 relatiu a l'aprovació de la Segona addenda del conveni de coordinació intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta Enllaç
Resolució de data 19 de març de 2021 amb numeració ALC/368/2021 relativa a l'aprovació del retorn de les parades de productes no essencials al mercat no sedentari de la Garriga segons la resolució SLT/716/2021 de 12 de marçResolució de data 19 de març de 2021 amb numeració ALC/368/2021 relativa a l'aprovació del retorn de les parades de productes no essencials al mercat no sedentari de la Garriga segons la resolució SLT/716/2021 de 12 de març Enllaç
Protocol de seguretat i higiene en motiu de la covid-19 en l'àmbit del mercat de venda no sedentària de la Garriga.Protocol de seguretat i higiene en motiu de la covid-19 en l'àmbit del mercat de venda no sedentària de la Garriga. Enllaç
Resolució d'alcaldia de data 25 de març de 2020 amb numeració ALC/376/2020, relativa a l'adhesió al "MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS"Resolució de data 25 de març de 2020 amb numeració ALC/376/2020 relativa a l'dhesió al "MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS" Enllaç
Resolució d'alcaldia relativa a l'aprovació de l'ampliació del període de pagament voluntari en relació a les liquidacions de la taxa d'ocupació a la via pública amb taules i cadires, regulades a l' ordenança T01Resolució d'alcaldia relativa a l'aprovació de l'ampliació del període de pagament voluntari en relació a les liquidacions de la taxa d'ocupació a la via pública amb taules i cadires, regulades a l' ordenança T01 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2019 10:34