Directrius i instruccions


En aquest apartat podreu consultar les instruccions, els acords, les circulars o les respostes anonimitzades a consultes plantejades en la mesura en què suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics.


Títol Document Url
Instrucció tècnica per a l'aplicació i la interpretació de les novetats en matèria de volumetria disconforme per a la tramitació dels actes subjectes a llicència urbanística i a comunicació prèviaInstrucció tècnica per a l'aplicació i la interpretació de les novetats en matèria de volumetria disconforme per a la tramitació dels actes subjectes a llicència urbanística i a comunicació prèvia Enllaç
Instrucció referent al procediment de tramitació dels expedients de modificacions de crèdit (EMC).Instrucció referent al procediment de tramitació dels expedients de modificacions de crèdit (EMC). Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2019 10:36