Actes administratius, declaracions responsables i comunicacions prèvies


En compliment de la previsió legal prevista en l’article 10.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest espai s’informa dels actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.


Títol Document Url
Certificat de Ple de data 29 de setembre de 2021 relatiu a l'aprovació de la Segona addenda del conveni de coordinació intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta Certificat de Ple de ddata 29 de setembre de 2021 relatiu a l'aprovació de la Segona addenda del conveni de coordinació intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta Enllaç
Aprovació autorització obertura establiments el 10 d'octubre 2021Resolució de data 8 d'octubre de 2021 amb numeració ALC/1487/2021 relativa a l'autorització d'obertura dels establiments el 10 d'octubre 2021 Enllaç
Aprovació autorització obertura establiments l'1 de maig 2021Resolució de data 28 d'abril de 2021 amb numeració ALC/568/2021 relativa a l'aprovació d'autorització d'obertura d'establiments l'1 de maig 2021 Enllaç
Resolució de data 19 de març de 2021 amb numeració ALC/368/2021 relativa a l'aprovació del retorn de les parades de productes no essencials al mercat no sedentari de la Garriga segons la resolució SLT/716/2021 de 12 de marçResolució de data 19 de març de 2021 amb numeració ALC/368/2021 relativa a l'aprovació del retorn de les parades de productes no essencials al mercat no sedentari de la Garriga segons la resolució SLT/716/2021 de 12 de març Enllaç
Modificació parades assistents al mercat setmanal no sedentari en motiu de les restriccions imposades per la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener de 2021Resolució de data 8 de gener de 2021 amb numeració ALC/11/2021 relativa a l'aprovació de la modificació parades assistents al mercat setmanal no sedentari en motiu de les restriccions imposades per la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener de 2021 Enllaç
Aprovació del calendari festius obertura comercial autoritzada 2021Certificat de la JGL de data 26 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació del calendari festius obertura comercial autoritzada 2021 Enllaç
Certificat de la JGL de data 29 de juny de 2020 relatiu a la modificació del festius 2020 per obertura comerços, aprovats per JGL el 21/10/2019 , atès que no s'han pogut gaudir per l'estat d'alarma per la COVID-19Certificat de la JGL de data 29 de juny de 2020 relatiu a la modificació del festius 2020 per obertura comerços, aprovats per JGL el 21/10/2019 , atès que no s'han pogut gaudir per l'estat d'alarma per la COVID-19 Enllaç
Resolució de data 23 de juny de 2020 amb numeració ALC/732/2020 relativa a la suspensió dels límits acústics durant les revetlles de Sant Joan i Sant Pere 2020Resolució de data 23 de juny de 2020 amb numeració ALC/732/2020 relativa a la suspensió dels límits acústics durant les revetlles de Sant Joan i Sant Pere 2020 Enllaç
Protocol de seguretat i higiene en motiu de la covid-19 en l'àmbit del mercat de venda no sedentària de la Garriga.Protocol de seguretat i higiene en motiu de la covid-19 en l'àmbit del mercat de venda no sedentària de la Garriga. Enllaç
Resolució de data 12 de juny de 2020 amb numeració ALC/648/2020 relativa a l'aprovació de la modificació temporal de la ubicació de parades i extensió dels límits del mercat de la Garrga a partir del 13 de juny 2020.Resolució de data 12 de juny de 2020 amb numeració ALC/648/2020 relativa a l'aprovació de la modificació temporal de la ubicació de parades i extensió dels límits del mercat de la Garrga a partir del 13 de juny 2020. Enllaç
Resolució de data 5 de juny de 2020 amb numeració ALC/610/2020 relativa a l'aprovació de la modificació temporal de la ubicació de parades i extensió dels límits del mercatResolució de data 5 de juny de 2020 amb numeració ALC/610/2020 relativa a l'aprovació de la modificació temporal de la ubicació de parades i extensió dels límits del mercat Enllaç
Resolució d'alcaldia relativa a l'aprovació de l'ampliació del període de pagament voluntari en relació a les liquidacions de la taxa d'ocupació a la via pública amb taules i cadires, regulades a l' ordenança T01Resolució d'alcaldia relativa a l'aprovació de l'ampliació del període de pagament voluntari en relació a les liquidacions de la taxa d'ocupació a la via pública amb taules i cadires, regulades a l' ordenança T01 Enllaç
Resolució d'alcaldia relativa a l'aprovació de mesures econòmiques (II) contra els efectes de la crisi COVID-19 amb número ALC/459/2020 de data 9/04/2020, que entre d'altres modifica el calendari fiscal per a l'exercici 2020Resolució d'alcaldia relativa a l'aprovació de mesures econòmiques (II) contra els efectes de la crisi COVID-19 amb número ALC/459/2020 de data 9/04/2020, que entre d'altres modifica el calendari fiscal per a l'exercici 2020 Enllaç
Resolució d'alcaldia relativa a l'aprovació de mesures econòmiques contra els efectes de la crisi COVID-19 amb número ALC/404/2020 de data 30/03/2020, que entre d'altres modifica el calendari fiscal per a l'exercici 2020Resolució d'alcaldia relativa a l'aprovació de mesures econòmiques contra els efectes de la crisi COVID-19 amb número ALC/404/2020 de data 30/03/2020, que entre d'altres modifica el calendari fiscal per a l'exercici 2020 Enllaç
Resolució d'alcaldia de data 25 de març de 2020 amb numeració ALC/376/2020, relativa a l'adhesió al "MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS"Resolució de data 25 de març de 2020 amb numeració ALC/376/2020 relativa a l'dhesió al "MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS" Enllaç
Certificat de Ple de data 26.02.20 relatiu a la rectificació de l'error material d'aprovació de les tarifes del servei municipal de taxi per a l'exercici 2020Certificat de Ple de data 26.02.20 relatiu a la rectificació de l'error material d'aprovació de les tarifes del servei municipal de taxi per a l'exercici 2020 Enllaç
Certificat de Ple de data 29.01.20 relatiu a l'aprovació de l'actualització de les tarifes del servei municipal de taxi per l'exercici 2020Certificat relatiu a l'aprovació de l'actualització de les tarifes del servei municipal de taxi per l'exercici 2020 Enllaç
Certificat relatiu a la denegació de l'aprovació inicial del Pla Parcial Sector B4 Can Poi, aprovat per Junta de Govern Local celebrada en sessió Ordinària de data 11 de febrer de 2019Certificat relatiu a la denegació de l'aprovació inicial del Pla Parcial Sector B4 Can Poi, aprovat per Junta de Govern Local celebrada en sessió Ordinària de data 11 de febrer de 2019 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2019 10:34