Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació

L'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC) és l'ens encarregat de la comunicació municipal.

L'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació gestiona el butlletí municipal El Garric, el web municipal, les xarxes socials, Ràdio Silenci i totes aquelles tasques relacionades amb un Departament de Premsa (notes i convocatòries de premsa, relació amb els mitjans de comunicació, suport a l'àrea de protocol...).

Els canals municipals han apostat sempre per la qualitat, la pluralitat de la informació i per ser una eina que faciliti i potenciï la participació de la ciutadania en la vida social del municipi. D'acord amb aquestes bases de treball i conjuntament amb el compromís de transparència del consitori, el Consell d'Administració de l'OAMC es va adherir al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 16 de març de 2015.

Els òrgans de govern i d'administració de l'OAMC estan formats per:

  • El/la President/a i el/la Vicepresident/a que correspon a l'alcalde/essa.
  • El Consell d'Administració format per un representant de cada partit polític. 
  • La Comissió Consultiva de Gestió formada per una persona designada per cada partit polític.

L'OAMC es regulen per uns estatuts aprovats el 22 de gener de 2013.

Dades de contacte: 

Organismte Autònom de Mitjans de Comunicació
Plaça de l'Església, 2
08530 - La Garriga
Tel. 93 860 52 95
NIF Q0801372D
a/e premsa@ajlagarriga.cat i oac@ajlagarriga.cat

 

Plaça de l'Església, 2 08530 - La Garriga

93 860 52 95

93 860 50 50

Imatges

Última revisió 2022-02-04 12:49:34