Regidoria de Serveis Interns

La Regidoria de Serveis Interns inclou les àrees de gestió i organització del consistori: contractació, organització i administració electrònica, secretaria, OAC, Serveis jurídics i OAMC.

La voluntat és la de treballar per obtenir un consistori comunicatiu, rigorós, eficient, àgil i transparent per a la ciutadania. El PAM marca diferents actuacions durant la legislatura:

  • Elaborar un llistat anual, homogeni, pràctic i detallat de l' Inventari de Béns Immobles de l’Ajuntament
  • Treballar per aconseguir una administració més eficaç i propera a les necessitats de la ciutadania
  • Vetllar per garantir jurídicament la prestació dels serveis públics
  • Garantir la resposta a les instàncies rebudes en un termini màxim de quinze dies
  • Analitzar i racionalitzar l’estructura organitzativa de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms
  • Crear un pla de formació que inclogui un reglament
  • Consolidar i implantar el pla integral de prevenció de riscos laborals i adequar-lo a les necessitats de cada lloc de treball
  • Avançar cap a un Ajuntament amb més transparència

Oficines

Organisme Autònom de Mitjans de ComunicacióPlaça de l'Església, 208530 - La GarrigaTel. 93 860 52 95premsa@ajlagarriga.catsriera@ajlagarriga.cat