Convocatòria pública per tramitació d'urgència per a formar part d'una borsa de la categoría d'oficial paleta, grup C

El termini de presentació de sol·licituds va del 24/07/2021 al 02/08/2021, ambdós inclosos

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

23/07/2021
Fins el 02/08/2026
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-01-2022 13:01