Diagnosi del projecte "Arrela't"

Última revisió 03-12-2018 14:12
04/10/2018

Amb l’objectiu de dinamitzar el sector agrícola de la Garriga, l’Ajuntament ha encarregat una diagnosi del mateix, emmarcada en el projecte Arrela’t, les primeres jornades del qual van tenir lloc el passat mes de maig.

Així, es preveu fer una anàlisi de la producció, dels circuits comercials, de les polítiques municipals en aquest àmbit, d’altres actors implicats i de les línies de finançament possibles, així com proposar línies d’actuació per fomentar la producció i el consum de productes ecològics i de proximitat a la Garriga, i per enfortir el lligam de les persones amb el territori. Una part molt important de la diagnosi seran una sèrie d’entrevistes personals amb representants de tots els sectors implicats.

Abans, es farà un acte de presentació, el dia 8 d’octubre a les 18 h, a la Sala de plens de l’Ajuntament. El treball de diagnosi també preveu la realització d’un procés participatiu amb sessions el dia 5 de novembre i el dia 3 de desembre.