Debat sobre la producció ecològica i de proximitat

Última revisió 31-10-2018 10:56
30/10/2018

El proper dilluns 5 de novembre s'ha organitzat una sessió de participació del procés de diagnosi del projecte Arrela't que vol debatre amb la ciutadania els principals problemes i oportunitats dels diversos sectors realcionat amb la producció ecològica i de proximitat (productors, comerços alimentació, restauració, administració, etc.).

Per fer-ho, hi haurà una primera estona de sessió plenària, on es donaran tota una sèrie de dades i informacions que s’han anat recollint en el procés de diagnosi. Després hi haurà una estona de taules separades, per sectors, on es debatran aquestes informacions en relació a cada sector. I finalment hi haurà una altra sessió plenària, ones posaran en comú els debats i s’obtindran resultats immediats.

Per fer-ho, la gent que hi participi, votarà a través d’una aplicació mòbil, que permetrà això, obtenir i veure resultats al moment.

Aquesta primera sessió informativa es farà a partir de les 17 h al Teatre de la Garriga i no cal inscripció prèvia.

Més endavant, el 3 de desembre, es farà la segona i última sessió de participació del projecte, ja vinculada al pla estratègic, on es prendran, ara ja sí, decisions concretes d’accions a dur a terme.

El projecte Arrela't vol vincular la ciutadania de la Garriga amb la seva "terra" i alhora, generar espais d'intercanvi i vivències al voltant del món agrari. Des de l'Ajuntament es vol crear sinèrgies per tal de produir, distribuir, compartir, aprendre i menjar localment i de manera respectuosa per tal que la ciutadania pugui connectar amb el seu entorn amb la filosofia que "petits passos locals són imprescindibles si volem canviar alguna cosa globalment". 

Vídeos

Projecte Arrela't la Garriga