Inscripció al Registre Municipal d'Entitats (RME)

Amb aquest tràmit es podrà sol·licitar donar d'alta una entitat al registre municipal d'entitats i associacions de la Garriga.

Amb aquest tràmit es podrà sol·licitar donar d'alta una entitat al registre municipal d'entitats i associacions de la Garriga.

Període de tramitació: tot l’any

Requisits per a  la inscripció al RME:

  • Ser una entitat sense ànim de lucre
  • Tenir la seu social dins el terme municipal de la Garriga

Procediments:

Es recomana passar per l’Àrea de Participació Ciutadana, abans de presentar la sol·licitud a l'Ajuntament o al Departament de Justícia de la Generalitat, per poder comprovar que la documentació que s'adjunta sigui la requerida.

Documentació necessària?

 Sol·licitud d'alta al Registre Municipal d'Entitats

 Estatuts de l'entitat

 NIF

 En cas de ser una delegació, el certificat de delegació

 Resolució de la Generalitat de CatalunyaCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-07-2023 11:33