Surt a la venda una promoció d'habitatges de protecció oficial

Última revisió 29-07-2021 15:25
30/07/2021

Ha sortit a la venda una promoció d'habitatges de protecció oficial al carrer Joan Maragall, 1 de la Garriga.

Es tracta de 20 habitatges amb protecció oficial (5 habitatges de règim general i 15 habitatges de preu concertat).

És requisit per optar a aquests habitatges que les persones interessades estiguin inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial i que estiguin empadronades a qualsevol municipi del Vallès Oriental, amb preferència a les persones empadronades a la Garriga.

Per poder participar en el procediment d’adjudicació, s’ha enviar un correu electrònic al responsable de l’adjudicació de la promoció indicant nom, cognom, telèfon i adreça de correu electrònic, i sol·licitar visita a informacio@finqueslagarriga.com.