Programa de Ciutadania i Immigració

A través del Programa de Citadania i Immigració de l’Àrea d’Acció Social es pretén aconseguir que totes les persones del municipi adquireixin progressivament els recursos socials necessaris per a desenvolupar-se de manera autònoma i en igualtat d’oportunitats en la societat receptora.

L’objectiu és afavorir la cohesió social i la convivència a la ciutat, mitjançant accions de coneixement de l’entorn i l’aprenentatge de les llengües.

S’elaboren els informes d’estrangeria necessaris per demostrar davant les oficines d’estrangeria el grau d’arrelament i d’integració social de les persones estrangeres que pretenen regularitzar la seva situació administrativa o bé que han de renovar o modificar la seva autorització de residència i treball.

Es duen a terme sessions de coneixement de l’entorn adreçades a persones estrangeres que viuen a la Garriga, que tenen per finalitat adquirir un coneixement bàsic sobre el poble, la societat d’acollida, la seva història i la seva cultura. Aquestes sessions són especialment indicades per a les persones que han d’acreditar haver realitzat accions formatives per a l’obtenció o renovació de targetes de residència i treball.

S’imparteixen classes d’alfabetització de català i de castellà per assolir els nivells més bàsics en les llengües oficials de Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-04-2019 16:35

Et pot interessar