La Garriga declarada àrea amb mercat d'habitatge tens

Última revisió 14-10-2021 14:16
28/09/2021

Aquesta declaració implica posar un topall en el preu dels lloguers als nous contractes.

Aquest topall es calcula tenint en compte l’índex de referència de preu de lloguer que determina el Departament de Territori i Sostenibilitat. A més, en la renovació de contractes s'haurà de tenir com a referència el preu del lloguer anterior.

La declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens es regeix per la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges, aprovada el 2020.

La Garriga entra en aquesta consideració després que el ple municipal del mes de juny aprovés una moció presentada per la CUP perquè es tramités aquest reconeixement, amb el vot favorable de tots els grups, excepte el de Ciutadans.

El regidor d'Habitatge, Xavier Bernaldo, ha remarcat que "les administracions han de ser les promotores d'habitatge públic" i ha recordat la intenció de l'equip de govern de treure la promoció d'habitatge públic de lloguer a la plaça de la Pau abans d'entrar en l'àrea de mercat d'habitatge tens. "La moció presentada per la CUP va accelerar aquest procés, que també és un bon camí", ha afegit.