El POUM, un procés compartit

Última revisió 04-05-2018 10:10
04/05/2018

Limitar o ampliar els espais on es pot edificar, disposar o no de més espai per a indústries, definir quins terrenys han de mantenir-se com a espais naturals, marcar on han d’anar els serveis i equipaments, són alguns dels aspectes que podrà suggerir la ciutadania amb el procés participatiu vinculat a la revisió del POUM.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és la normativa que permet ordenar el territori del municipi, establint què es pot fer i què no es pot fer en relació als usos i les construccions. Fer-ne la revisió vol dir debatre si els continguts que són vigents des de l’any 2001, encara són vàlids i reflexionar sobre el futur model urbanístic del municipi i les necessitats del poble en aquest àmbit.

Per aquest motiu, durant els propers mesos es faran enquestes, tallers i reunions sectorials amb l’objectiu final de generar debat i realitzar aportacions consensuades que permetin enriquir la tasca de l’equip redactor del nou POUM.

Tot el procés es presentarà el proper 9 de maig a les 20 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Del 14 de maig al 10 de juny, la ciutadania podrà contestar una enquesta per poder incorporar la seva percepció sobre la realitat urbanística de la Garriga.

També està previst realitzar una jornada d’itineraris participatius per tal d’identificar els aspectes a millorar de l’urbanisme del municipi.

Podeu trobar més informació al web https://poumgarriga.wordpress.com/ i a través del correu poum@ajlagarriga.cat.

Enllaços

Et pot interessar