Servei d'atenció a la infància i adolescència

Els professionals que es dediquen a l’atenció d’infants i d’adolescents amb necessitats individuals, familiars i/o socials són els educadors/-es socials. Intervenen en situacions que poden acabar en situacions de risc social pels menors com poden ser: absentisme, desecolarització, menors en risc d’abandonament, maltractaments i/o abús, menors amb necessitats educatives especials, conflictes familiars i/o escolars, joves amb conductes predelinqüents, inici consum drogues, problemes de trastorns de l’alimentació, etc.

El treball que es realitza des de els Serveis Socials implica coordinació entre diversos serveis i/o professionals com professors/-es, EAP, sanitat (pediatria, CSMIJ, CDIAP...) i la tècnica de C-17 per temes relacionats amb el consum de drogues, justícia juvenil... com també coordinació, derivació i col·laboració dels casos de menors en situacions límits a l'EAIA (Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència). L'atenció que s'ofereix és individual i familiar i té l'objectiu de prevenir, detectar i intervenir en situacions risc social que afectin els menors; i atendre a les famílies amb menors en situació risc social, establint un pla d’ajuda i oferint-los els recursos i serveis disponibles dins el territori.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-04-2019 15:21

Et pot interessar