S'aprova la denominació Passatge U d'Octubre

Última revisió 25-01-2023 20:54
26/01/2023

L'espai i la placeta entre l’Auditori i l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich va ser l'espai més votat en el procés participatiu per decidir si un espai del municipi havia de dur aquest nom.

En el ple del mes de gener, també s'ha portat a debat i aprovació inicial la denominació "Passatge U d'Octubre" per a l'espai i la placeta entre l’Auditori i l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich.

El punt s'ha aprovat per 11 vots a favor (9 de l'equip de govern i 2 de la CUP), l'abstenció de Junts per la Garriga, i els vots en contra del PSC i Ciutadans.

Mentre que el regidor de Participació, Lluís Marco, i el regidor de la CUP, Pep Tarradas, han posat en relleu la voluntat de dignificar els fets de l'1 d'octubre de 2017 amb aquesta denominació, Montse Llobet, de Junts, ha justificat l'abstenció del seu grup per la poca participació en el procés participatiu i perquè esperaven que fos un espai més rellevant del poble el que portés aquest nom.

PSC i Ciutadans han remarcat també la poca participació en el procés. Ángel Guillén, a més, ha opinat que el procés no es va adequar al reglament de participació.

En cas que en el termini d’informació i exposició pública no es presenti cap al·legació, el punt s'aprovarà de manera definitiva.

Modificació de l'ordenança de la plusvàlua

En aquesta sessió també s'ha portat a debat i s'ha aprovat la modificació de l'ordenança fiscal I05, reguladora de l'Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, més coneguda com la plusvàlua, de manera que s'actualitzen els coeficients pels quals es multiplicarà el valor del terreny en el moment del seu traspàs, d'acord amb el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

El regidor d'Hisenda, Lluís Marco, ha explicat que segons, els càlculs del departament de Tresoreria de l'Ajuntament, "el resultat global de la recaptació del 2022 amb aquests nous coeficients hauria disminuït notablement".

Montse Llobet, regidora de Junts per la Garriga, ha considerat que la modificació és fruït d'un intent "d'arribar als ingressos inflats del pressupost municipal" i que per tant, "el poble és qui ha de pagar la mala gestió de l'equip de govern".

Per part de la CUP, Pep Tarradas ha argumentat la seva abstenció ja que el grup opina "que hi ha bastant marge per recorrer en aquest impost i cal buscar una modificació que la faci més progressiva i que gravi l'especulació". El regidor ha opinat que té un "objectiu recaptatori".

El PSC, en paraules d'Álex Valiente, s'ha abstingut seguint la línia del seu vot a les ordenances fiscals.

Finalment, Ángel Guillén, de Ciutadans, ha votat a favor, mantenint també tal i com van fer amb l'ordenança fiscal.

El punt s'ha aprovat per 10 vots a favor (equip de govern i Ciutadans), l'abstenció de la CUP i el PSC, i el vot en contra de Junts per la Garriga.