L'Ajuntament prepara una ordenança de verificació de pisos buits

Última revisió 25-01-2023 20:51
26/01/2023

El ple de gener aprova l'inici de l'expedient per crear aquesta eina que té per objectiu mobilitzar els habitatges buits de la Garriga.

La sessió plenària del mes de gener ha aprovat per unanimitat. l'inici de l'expedient per a la creació d'una ordenança de verificació dels habitatges buits a la Garriga. L'objectiu és detectar habitatges buits amb caracter permanent i aconseguir la seva mobilització per part de la propietat.

D'aquesta manera, es vol donar resposta a necessitats d'accés a l'habitatge i poder incrementar l'oferta general de pisos a preus moderats i, en especial, d'habitatges de protecció pública  en règim de lloguer, així com poder facilitar-ne l'accés a la població amb recursos econòmics insuficients.

Aquesta ordenança es relaciona directament amb l'ordenança fiscal reguladora del recàrrec sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial desocupats permanentment. Un cop creada l'ordenança, caldrà determinar el programa d'inspecció, és a dir, establir com s'aplicarà l'ordenança.

El regidor d'Habitatge, Xavier Bernaldo, ha explicat que l'objectiu és "generar oportunitats per pal·liar problemàticques d'habitatge del municipi, que es mobilitzin els habitatges buits i que es posin a lloguer, preferentment a través de l'Ajuntament o de l'Agència Catalana de l'Habitatge".

Tots els grups municipals han votat a favor del punt, la CUP fent èmfasi en el fet que l'ordenança arriba arrel d'una moció presentada pel grup, i el PSC i Ciutadans remarcant la importància de deixar-la enllestida de cara al nou mandat.

Altres punts aprovats

També s'ha aprovat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de la Garriga, que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència de la Garriga.

D'altra banda, també s'ha aprovat la redacció del Reglament d'ús de l'Espai Jove de Can Luna. Aquest document regula l’ús i funcionament de l’Espai Jove de #laGarriga, les seves funcions, les persones que en poden fer ús, els usos dels diferents espais, els horaris, els règims sancionadors, els motius de tancament, les cessions d’espais, etc.

Finalment, el ple ha aprovat per unanimitat la moció presentada els grups municipals de la CUP i Junts per la Garriga per a la realització d'un cens d'edificis públics que continguin amiant.