Concurs oposició per a la selecció de personal per formar part d'una borsa de personal de la categoria de coordinador/a per cobrir les necessitats d'aquest personal durant el casal esportiu Quercus

Declaració del procés desert

El termini de presentació de sol·licituds va del del 01/04/2022 fins 20/04/2022, ambdós inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

31/03/2022
Fins el 16/03/2027
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-06-2022 12:05