El plenari aprova per unanimitat l'Avanç de la revisió del POUM

Última revisió 28-02-2019 13:10
28/02/2019

La sessió plenària del mes de febrer va aprovar per unanimitat l’aprovació de l'Avanç de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Garriga, un document que aporta tres propostes d’ordenació del territori i ofereix també les eines per fer efectiva la participació ciutadana en el procés.

L’alcaldessa, Meritxell Budó, va recordar en la sessió que aquest és “un dels punts més importants duts a terme en el mandat”, ja que suposa decidir “el model de poble, la Garriga dels propers 20 anys”.

La regidor d’Urbanisme, Neus Marrodan, va explicar de manera sintètica en què consisteix l’Avanç del POUM. El document incorpora una memòria, una anàlisi de la capacitat financera de l’Ajuntament, una anàlisi de l’evolució de la població, un document ambiental estratègic, un informe de participació i documentació gràfica. Tot plegat, treballat a partir de la diagnosi, que va establir diverses premisses clau i que alhora van vertebrar les tres propostes.

Marrodan també va explicar que el pla general actual del municipi està obsolet (és del 2001), perquè es va redactar en un moment en què algunes lleis actuals d’obligat compliment no ho eren. A més, la llei d’urbanisme vigent és posterior, no disposava d’un estudi ambiental, no contemplava l’habitatge social (ja que la llei d’habitatge social no existia), i tampoc va tenir en compte riscos d’inundabilitat, entre altres coses.

En quant a les propostes de l’Avanç, la primera seria una proposta 0, ja que manté les previsions actuals, evidenciant la impossibilitat d’executar-les. La regidora va explicar també que en les altres dues alternatives es proposa una reducció del creixement del sòl urbanitzable. També es defineixen les àrees de sòl urbà que s’han de convertir en zones per transformar buits i millorar espais que existeixen, així com les estratègies per aconseguir reserves per habitatge protegit.

La primera alternativa proposa un escenari de creixement mínim, amb només 36 noves hectàrees de sòl urbanitzable, en zones ja previstes, com el sector de la Doma, el polígon Congost i el polígon entre Can Terrers i Can Tamayo. La segona, proposa 45 noves hectàrees de creixement en el sector de la Doma, el polígon Congost i el polígon entre Can Terrers i Can Tamayo i afegeix Can Violí i Can Vilanova i Can Poi, “per crear un final endreçat d’aquests àmbits”.

Segons Marrodan, “totes dues plantegen alternatives per donar resposta a la baixa dotació d’equipaments i zones verdes i volen crear espai comuns que garanteixin la cohesió social. També proposen estratègies per ordenar i dinamitzar el creixement urbanístic, adaptables a les necessitats canviants, i estratègies per millorar accessibilitat. Tot des d’un punt de vista de consideració de l’entorn natural del territori”.

Procés participatiu

La regidora d’Urbanisme també va recordar els següents passos en el procés de participació ciutadana, que consistiran en la presentació de les propostes, el 7 de març a les 19 h al Teatre de la Garriga, una exposició a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’11 de març al 8 d’abril, i en punts mòbils a la via pública: al pavelló de Can Noguera (19 de març, de 16.30 h a 18.30 h) , a la plaça de can Berga (21 de març, de 16.30 h a 18.30 h) i a la plaça de Can Dachs (23 de març, d’11 h a 13 h).

Alhora, s’habilitarà una oficina per a consultes amb l’equip redactor, que serà oberta les tardes dels dies 11, 18 i 25 de març, i 1 i 8 d’abril (cal cita prèvia). Finalment, els dies 25 i 27 de març a les 19 h s’organitzaran tallers deliberatius oberts a tothom. Tant per a la cita prèvia com per a la inscripció als tallers, cal enviar un correu a poum@ajlagarriga.cat o trucar al 938605289.

Després d’aquest procés, amb totes les aportacions s’establirà una proposta única per redactar específicament la revisió, és a dir, la part normativa que serà vinculant per garantir la transformació urbanística del poble.

Des de la CUP, Roger Prims, va destacar que caldrà “garantir que tot això generi unes expectatives de justícia social, de cohesió i de dinamisme econòmic, en definitiva, d’un poble millor per viure-hi. Cal que els ciutadans es facin seu aquest projecte”.

Angel Guillén, de Ciutadans, va remarcar que “s’ha explicat tot molt bé i s’han donat totes les facilitats”. També va posar èmfasi en la importància de la participació.

Per part del PSC, Alex Valiente va recordar que “és feina de tots els grups municipals intentar que la gent hi participi, fer campanya entre tots per moure la gent menys activa”.

Per la seva banda, Xavier Bernaldo, de Solidaritat, va afirmar que aquesta és “una de les decisions més importants i transcendents que s’han pres”.

I des d’ICV, Carme Farrerons va deixar clar que l’Avanç “va en la línia de la contenció urbanística”, una proposta similar a la que sempre s’ha defensat des del grup.

Com a conseqüència de l’aprovació del document de l’Avanç POUM, el plenari també va suspendre les llicències urbanístiques dels sectors de Can Borrell, Can Vilanova, Can Poi i Can Violí. Segons va explicar l’alcaldessa, amb “l’objectiu de preservar l’entorn natural i de sistemes de producció primaris (ramader i agrícola)” de la Garriga.