Circulació per vies urbanes a 30 quilòmetres per hora

Última revisió 03-05-2021 08:22
03/05/2021

El ple del mes d'abril ha aprovat la modificació de l'ordenança de circulació per tal que la velocitat màxima en via urbana passi dels 50 quilòmetres per hora actuals als 30.

El principal objectiu és reduir l'accidentalitat i buscar la millor convivència entre vehicles i vianants, amb especial atenció a persones amb mobilitat reduïda, transport públic, bicicletes i vehicles de mobilitat personal, atenent la creixent complexitat i l'augment del trànsit rodat, així com la necessitat de compartir el territori de manera sostenible.

Segons ha explicat la regidora d'Urbanisme i Via Pública i Medi Ambient, Neus Marrodan, l'ordenança "estableix una normativa específica per a tots aquests altres vehicles de mobilitat personal que han anat apareixent darrerament: patinets elèctrics i altres vehicles d’aquest tipus".

L’ordenança de circulació vol complementar, a través de les competències municipals, la Llei de Seguretat Viària, els seus reglaments i la resta de normativa existent d’aplicació al municipi.

Amb aquesta aprovació, també es constitueix una comissió, formada per l’alcaldessa i representants de tots els grups municipals, el cap de la policia local i el tècnic de mobilitat de l'Ajuntament, que ha de fer el corresponent estudi i redactar la modificació.

La modificació ha estat aprovada per unanimitat.

Primeres passes cap al porta a porta

Un altre dels punts aprovats per unanimitat en la sessió plenària del mes d'abril ha estat l'inici de l'expedient de liquidació del contracte de gestió de serveis públics de recollida i transport d'escombraries i de recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga.

"Per tal de poder fer la licitació del model porta a porta, és necessari anar tancant els contractes i convenis que tenim vigents amb l’actual model de recollida de residus", ha explicat Neus Marrodan.

Amb el tancament del contracte amb l'empresa que recull el rebuig, la matèria orgànica, els trastos i les restes de poda i que fa la neteja del mercat i de tots els nuclis de contenidors es fa una primera passa cap a la implantació de la recollida porta a porta.