Servei d'atenció a les persones amb discapacitat

Servei destinat a facilitar informació sobre recursos, assessorament i orientació per a persones amb discapacitat. S’ofereix atenció personalitzada de consultes sobre temàtiques, recursos ajuts i serveis que afecten a les persones amb discapacitat i les seves famílies així com a entitats i associacions...

Serveis que es tramiten:

  • Gestions relacionades amb la concessió de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.
  • Reconeixement del grau de discapacitat: obtenir el certificat de la Generalitat en el qual indiquen el grau de disminució, el barem de mobilitat i altres dades. A l’Ajuntament només s’inicia el tràmit la resposta la dóna la Generalitat (que citaran a les persones al CAD per fer la valoració mèdica)
  •  Revisió del grau de discapacitat: Una vegada es disposa del document que acredita el grau de discapacitat, es pot demanar una revisió d’aquest sempre i quan hagin transcorregut més de 3 anys des de la data d’expedició del certificat i s’acrediti un empitjorament o l’aparició de noves malalties.
  • Targeta acreditativa de la discapacitat: La Targeta acreditativa de la discapacitat permet, acreditar de forma àgil i pràctica davant de terceres persones, el grau de discapacitat, a fi de facilitar l'accés als recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l'àmbit de Catalunya. És un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o NIE, vàlida per a tot el territori de Catalunya i amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-04-2019 16:01