La Garriga de les persones

1. L‘associacionisme com a eix vertebrador de la política municipal

1.1. Enfortir i consolidar el teixit associatiu municipal

   

 • Treballar conjuntament i millorar les relacions amb el teixit associatiu del municipi.
 • Participar activament en la millora de les Festes de Barri.
 • Fer una regulació de la cessió i l’ús dels espais i equipaments municipals.
 • Revisar les línies de convenis i subvencions obertes a les entitats.
 • Donar continuïtat al pla de formació per les entitats de la Garriga.

2. Impulsar un sistema educatiu inclusiu i de màxima qualitat

2.1. Elaborar un Pla Educatiu Municipal que involucri a tots els agents educatius del municipi

  

 • Promoure la coordinació entre els diferents actors de la comunitat educativa i diferents entitats del municipi per l'intercanvi de bones pràctiques educatives i la creació de sinèrgies.
 • Oferir informació, formació, tallers, cursos i suport educatiu a les famílies.
 • Detectar necessitats i interessos de les famílies a través de les AFA i dels centres educatius.

2.2. Reforçar i consolidar els serveis dels centres educatius per tal de garantir la qualitat educativa

  

 • Defensar la continuïtat de les línies d'educació infantil i primària dels centres educatius i vetllar per evitar ràtios elevades a les aules.
 • Revisar i potenciar el projecte ACADA.
 • Potenciar les activitats i projectes de l'EMAD.
 • Ajustar l'oferta educativa de l'EBM per donar resposta a les necessitats del municipi i de la ciutadania.
 • Vetllar perquè l'EMM arribi al màxim d’usuaris possibles i sigui un espai aglutinador i dinamitzador.

2.3. Crear el Pacte Municipal per la llengua catalana i promoure l’educació en valors, la lectura i l’ús del català

 

 • Potenciar la creació d'activitats formatives i lúdiques que fomentin la lectura entre la població més jove.
 • Planificar amb el Consorci de Normalització Lingüística (CNL) activitats per potenciar l'ús del català entre la ciutadania.
 • Supervisar i ampliar l’oferta de cursos que s'ofereixen des del CNL.
 • Fomentar l'ús del català com a llengua de comunicació a dins de l'Ajuntament.
 • Cooperar amb les escoles per potenciar l'ús de català en els espais de lleure.
 • Reforçar la formació en matèria mediambiental i civisme a les escoles.

3. Promoure una societat més inclusiva i que cuida a les persones vulnerables

3.1. Ampliar i millorar els serveis destinats als infants i les seves famílies

  

 • Apostar per activitats extraescolar inclusives, que obrin la porta a espais socioeducatius pels nostres infants.
 • Desenvolupar el projecte de coeducació.
 • Avançar en la implementació de la tarifació social.

3.2. Vetllar per la salut de la ciutadania

 • Fomentar la salut i l’adquisició d’habits saludables entre la població.
 • Promoure campanyes de prevenció i promoció de la salut.
 • Elaborar un programa de suport a la prevenció i detecció de la salut mental.
 • Definir i posar en marxa el projecte de suport emocional.

3.3. Mantenir el compromís amb la solidaritat i la cooperació

 

 • Continuar amb el 0,85% destinat a Cooperació al nostre ajuntament.

3.4. Millorar l’accés a un habitatge digne per als col·lectius més desafavorits

 

 • Valorar la compra o lloguer de noves vivendes per emergències socials.
 • Elaborar el reglament d’ús de les Cases dels Mestres i els pisos socials.

3.5. Avançar en l’assoliment de la igualtat de gènere i en l’eradicació de les violències masclistes i la LGTBI+fòbia

  

 • Consolidar l’implementació del pla C17.
 • Potenciar i apropar a la ciutadania els serveis del SIAD i SAID.
 • Promoure els espais de reinvindicació i prevenció com els punts lila.
 • Potenciar les activitats anuals reinvindicatives ( 25 N, dies internacionals...).
 • Fer extensives les polítiques d’igualtat a totes les àrees de l’Ajuntament.

3.6. Millorar la qualitat de vida de la Gent Gran

 • Defensar l'envelliment actiu promovent programes de dinamització i acompanyament per a gent gran.
 • Donar suport a les entitats, associacions i activitats de gent gran.
 • Recuperar les colònies de la gent gran.
 • Recuperar el dinar del Dia internacional de la gent gran

4. La Garriga del lleure, la cultura i l’esport entre la població

4.1. Fomentar la cultura entre la ciutadania

 

 • Oferir una programació cultural atractiva i diversa en l’àmbit de les arts escèniques (Teatre, Dansa, Circ, Música).
 • Estimular les capacitats culturals i creatives dels Artistes i Creadors potenciant el talent local.
 • Realitzar i aprovar el pla de gestió del Teatre.
 • Promoure el teatre de la Garriga com a espai per a la creació artística.
 • Modernitzar i adaptar a les noves necessitats els serveis de la biblioteca.
 • Prioritzar el talent local en la programació.
 • Fomentar i donar suport a la consolidació de festes tradicionals i manifestacions de la cultura popular.
 • Fomentar i promocionar la preservació de la nostra memòria històrica.
 • Promoure els hàbits cívics i culturals entre els infants.

4.2. Adaptar els casals d'estiu a les necessitats de la població

 

 • Millorar l’oferta i l’ horari per tal de donar resposta a les necessitats personals i laborals de les famílies.
 • Vetllar per l’atenció a la diversitat.
 • Revisar i adequar la tarificació progressiva a les necessitats reals.

4.3. Consolidar l’Espai Jove com a punt de referència

 

 • Adequar l’horari d’obertura a les necessitats del jovent.
 • Augmentar l’oferta formativa i lúdica de l’equipament.
 • Crear una nova imatge d’identitat de l’Espai Jove.

4.4. Fomentar l’Esport i els seus valors entre la societat

  

 • Millorar el benestar i la qualitat de vida tot educant a través de l'esport.
 • Actualitzar un Mapa d'instal·lacions esportives municipals (MIEM) amb els seus serveis i mitjans, així com una normativa adaptada.
 • Apostar pel talent esportiu local i atreure’n de nou amb campanyes i esdeveniments que posin en valor els esportistes i teixit esportiu local.
 • Acompanyar els esportistes i entitats garriguenques en la consecució de títols nacionals i internacionals.
 • Impulsar l’Esport Escolar i les pràctiques esportives no competitives.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-11-2023 14:19