Responsables de procediments administratius

En aquest apartat podeu consultar els responsables de la tramitació dels procediments administratius de l'Ajuntament de la Garriga:

Arxiu

 • Gestió document

Responsable: Arxiver/a

Béns

 • Conservació, protecció i defensa
 • Tràfic Jurídic dels Béns
 • Patrimoni local
 • Ús dels béns

Responsable: Secretari/ària

Contractes

 • Acord marc
 • Concessió d'Obra Pública
 • Contractes privats
 • Diàleg competitiu
 • Formalització del contracte
 • Gestió de serveis públics
 • Menors
 • Models de Plecs de Clàusules Administratives
 • Obres
 • Altres
 • Serveis
 • Subministrament

Responsable: Secretari/ària - Tècnic/a de contractació

Cultura

 • Cultura

Responsable: Cap servei Àrea de Serveis a les Persones

Energies renovables

 • Energies renovables

Responsable: Enginyer/a Municipal / Cap de Serveis Territorials

Hisendes locals

 • Tresoreria
 • Finançament
 • Règim pressupostari
 • Homenatges

Responsable: Interventor/a

Medi ambient

 • Entorn

Responsable: Tècnic/a de Medi Ambient

Noves tecnologies i telecomunicacions

 • Noves tecnologies i telecomunicacions

Responsable: Tècnic/a Informàtic/a

Ordenances

 • Ordenances fiscals

Responsable: Interventor/a

 • Ordenances reguladores

Responsable: Secretari/ària

Organització i funcionament

 • Grups
 • Organització de l'Ajuntament
 • Altres
 • Règim electoral

Responsable: Secretari/ària

Personal

 • Drets i deures
 • Extinció de la relació laboral
 • Models de Bases
 • Règim disciplinari
 • Selecció i provisió de llocs de treball 
 • Situacions administratives 

Responsable: Secretari/ària - Tècnic/a de RRHH

Població i Territorial demarcació

 • Padró
 • Població i demarcació Territorial
Responsable: Secretari/ària
 • Participació ciutadana

Responsable: Tècnic/a de Participació

Policia local

 • Àmbit penal
 • Citacions
 • Denuncies
 • Personal Policia Local
 • Soroll
 • Diversos Policia Local
 • Vehicles
 • Via pública
 • Violència de gènere

Responsable: Inspector/a Cap de la Policia Local

Prevenció de riscos laborals

 • Prevenció de riscos laborals

Responsable: Tècnic/a de RRHH

Procediment administratiu comú

 • Procediment administratiu comú

Responsable: Serveis Jurídics

Protecció ciutadana

 • Protecció ciutadana

Responsable: Inspector/a Cap de la Policia Local

Protecció de dades

 • Protecció de dades

Responsable: Comissió de Seguretat de Dades  

Salut

 • Animals
 • Cementiris
 • Neteja pública
 • Sanitat general 

Responsable: Tècnic/a de Salut Pública

Serveis jurídics

 • Serveis jurídics

Responsable: Serveis Jurídics 

Serveis públics

 • Aigua

Responsable: Enginyer/a Municipal / Cap de Serveis Territorials

 • Consum

Responsable: Secretari/ària

 • Serveis públics

Responsable: Enginyer/a Municipal / Cap de Serveis Territorials

 • Trànsit i transport

Responsable: Enginyer/a Municipal / Cap de Serveis Territorials

 • Turisme

Responsable: Tècnic/a de Turisme

 • Venta ambulant

Responsable: Tècnic/a de Promoció Econòmica

Serveis socials

 • Dependència
 • Tercera edat
 • Altres

Responsable: Cap servei Àrea de Serveis a les Persones

Subvencions

 • Subvencions sol·licitades per l'Ajuntament de la Garriga

Responsable: Secretari/ària

 • Subvencions convocades per l'Ajuntament de la Garriga

Responsable: Cap servei Àrea de Serveis a les Persones  

Urbanisme

 • Disciplina urbanística
 • Gestió urbanística
 • Planejament urbanístic

Responsable: Enginyer/a Municipal / Cap de Serveis Territorials

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-04-2019 12:12