Sol·licitud de registre al Servei Local d'Ocupació per ciutadans

El Servei Local d'Ocupació (SLO) presta servei als ciutadans/es en situació d'atur, o que volen millorar la seva ocupació, per trobar un lloc de treball, mitjançant la plataforma Xaloc de la Diputació de Barcelona. Per accedir a la web d'ofertes de feina de laXarxa Xaloc, la persona interessada ha d'estar registrada al Servei Local d'Ocupació.

L'alta al SLO mitjançant la plataforma telemàtica Xaloc, permet accedir a les persones donades d'alta, a les ofertes del treball del municipi però també a les ofertes de la província de Barcelona. La plataforma telemàtica Xaloc és la eina que utilitza la xarxa de SLO de la província. El SLO a més a més ofereix assessorament i orientació a les persones en recerca de feina. Accés al club de feina, sessions grupals i formació professionalitzadora que organitza la mateixa àrea. Informació sobre projectes i programes com els POMS;Treball i Formació ;projecte OIL ; Joves en pràctiques; Garantia Juvenil i altres projectes.

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Persones empadronades als municipis de la Garriga, l'Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany i Tagamanent.

Quan es dóna resposta?

Per formalitzar l'alta, el SLO enviarà una cita a la persona interessada indicant el personal tècnic que l'atendrà per poder realitzar una entrevista on line actualment i presencial post covid 19

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Currículum Vitae.

 Fitxa básica. En cas de què no disposeu del currículum, podeu emplenar el document de fitxa básica, per tal d'aportar le dades mínimes per poder tramitar la inscripció al Servei Local d'Ocupació

 Informe de vida laboral, si s'escau. En el cas que la persona hagi cotitzat a la seguretat social.

 Altres documents ja es sol·licitaran més endavant, si s'escau. Les persones sense permís de treball primer han d'estar empadronats i enregistrats a l'àrea de benestar social i les derivacions al SLO es realitzaran internament, prèvia reunió tècnicCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat Documentació necessària?

Preu

El cost del tràmit és zero. És un servei gratuït pels ciutadans empadronats als municipis de la Garriga, l'Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, Tagamanent i rodalies de La Garriga

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-07-2023 16:13