Convocatòria pública per formar part d'una borsa de la categoria de tècnic/a mitjà/na de sanitat, grup A2

Les entrevistes es faran el dia 06/09/2022 a la casa consistorial, a la sala 4. Veure document resolució/llista d'admesos

El termini per presentar esmenes a la llista de persones admeses i excloses és de tres dies hàbils, del 29/07 al 2/08/2022, ambdós inclosos

El termini de presentació de sol·licituds va del 5 al 19 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat amb tota la documentació requerida en el mateix.

04/07/2022
Fins el 04/07/2027
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-09-2022 11:25