Convocatòria pública per a formar part d'una borsa de professorat per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal docent de l'Escola Municipal de Música de la Garriga

El termini de presentació de sol·licituds va del 28/07/2021 al 16/08/2021, ambdós inclosos.

El termini de presentació d'esmenes va del 31/08/2021 al 13/09/2021, ambdós inclosos.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

27/07/2021
Fins el 27/07/2026
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2022 14:36