Convocatòria per a la cobertura d'una plaça de cap de conserges adscrit a l'àrea d'Educació i Formació, grup C1, pel sistema de concurs oposició i reservat a promoció interna.

Data de la prova: 29/06/2021 a les 9 h

El termini d’esmenes va del 13/05/2021 al 26/05/2021, ambdós inclosos.

Termini de presentació de sol·licituds: del 14/04/2021 al 03/05/2021, ambdós inclosos. TERMINI TANCAT

 

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

13/04/2021
Fins el 13/04/2026
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2023 11:27