Concurs per a la selecció d'una plaça de Mestre/a d'informàtica grup A2, per estabilització de l'ocupació temporal

El termini de presentació de sol·licituds va del 21/12/2022 al 09/01/2023, ambdós inclosos.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat amb tota la documentació requerida en el mateix.

21/12/2022
Fins el 13/12/2027
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-03-2024 11:14