Concurs per a la selecció d'una borsa de treballadors/es socials amb caràcter d'urgència

El termini de presentació d’esmenes va del 15/06/2020 al 19/06/2020, ambdós inclosos.

Termini de presentació de sol·licituds: del 19/05/2020 al 28/05/2020, ambdós inclosos. Termini tancat

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

19/05/2020
Fins el 13/05/2025
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-03-2021 12:42