Concurs oposició per a la selecció d'una plaça d'enginyer/a, A1, personal funcionari de l'Ajuntament de la Garriga mitjançant concurs oposició lliure.

Es convoca a les persones admeses per a la realització dels exercicis de la fase d’oposició el dia 19/03/2024, a la Casa Consistorial de l’Ajuntament de la Garriga, plaça de l’Església 2, a les 9.00 hores.

El termini per presentar esmenes/ al·legacions a l'aprovació inicial de persones admeses i excloses: del 23/11/2023 al 07/12/2023 (ambdós inclosos). 

El termini de presentació de sol·licituds va del 05/09/2023 al 25/09/2023, ambdós inclosos.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat amb tota la documentació requerida en el mateix.

11/08/2023
Hora inici 02:00
Fins el 13/12/2027
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-03-2024 15:07