Convocatòria borsa professors/es de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga

Llistat provisional inclusió professors d’EME i EMAD

Acta del tribunal de la convocatòria de la borsa de professors de l’EME-EMAD

Resultats de la valoració de la Unitat de programació

Llistat definitiu admesos i exclosos EME-EMAD

Llistat provisional admesos i exclosos EME-EMAD

 

Prova de coneixement de la llengua catalana
Dia: 26 d’abril de 2017
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 (Sala de Plens)
Hora: a les 9:30h del matí

Resultats prova Català


Presentació de la unitat de programació /unitat de formació
Tots els aspirants hauran de presentar una unitat de programació/unitat de formació del temari que s’especifica a les bases com a màxim el dia 21 d’abril de 2017.
 

Exposició de la unitat de programació
3 de maig de 2017
De Ballus a Jiménez
 

9 de maig de 2017
De Martínez a Vives
 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial, Plaça de l’Església,2(La Garriga)
Hora: de 9:00h a 14:00h (es publicarà en el web municipal l’hora concertada per a cada aspirant)
 

Valoració de mèrits i entrevistes
El termini per presentar la documentació acreditativa dels mèrits anirà del dia 10 al 16 de maig de
2017. Es podrà presentar en les formes previstes a les bases de la convocatòria.
 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial, Plaça de l’Església,2 (La Garriga)
Hora: Hores concertades (es publicarà en el web municipal el dia i l’hora concertada per a cada aspirant que hagi superat les proves) 

 

Termini de presentació de les sol.licituds: del 14/02/2017 al 6/03/2017, ambdós inclosos. TERMINI TANCAT
 

Les bases específiques han estat publicades al BOPB de data 13/02/2017.

Convocatòria pública per a formar part d'una borsa de professorat per a cobrir vacants o substitucions dels membres del cos de professors i mestres de l'escola municipal d'arts plàstiques i disseny i de l'escola municipal d'educació de la Garriga.

13/02/2017
Fins el 13/02/2027
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2023 11:18