L'Avanç de la revisió del POUM, al Ple

Última revisió 28-02-2019 09:04
26/02/2019

L'Avanç de la revisió del POUM es portarà a aprovació al Ple del proper dimecres 27 de febrer de 2019 a les 19 h.

El procés participatiu per definir l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal es va iniciar el passat mes de maig, amb la organització de sessions tècniques i una sortida pel municipi. A més, la ciutadania va poder respondre una enquesta per recollir-ne les percepcions i posicionaments sobre com ha de ser la Garriga del futur.

Un cop passi pel plenari, el procés participatiu seguirà aquest mes de març amb la presentació de les propostes que s’han elaborat a partir de les aportacions de la ciutadania i el personal tècnic. Serà el 7 de març a les 19 h al Teatre de la Garriga.

La informació també es podrà consultar en una exposició a l’Ofi cina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’11 de març al 8 d’abril, i en punts mòbils a la via pública: al pavelló de Can Noguera (19 de març, de 16.30 h a 18.30 h) , a la plaça de can Berga (21 de març, de 16.30 h a 18.30 h) i a la plaça
de Can Dachs (23 de març, d’11 h a 13 h).
Alhora, s’habilitarà una ofi cina per a consultes amb l’equip redactor, que serà oberta les tardes dels dies 11, 18 i 25 de març, i 1 i 8 d’abril (cal cita prèvia). 
Finalment, els dies 25 i 27 de març a les 19 h s’organitzaran tallers deliberatius oberts a tothom. Tant per a la cita prèvia com per a la inscripció als tallers, cal enviar un correu a poum@ajlagarriga.cat o trucar al 938605289.