Un pas endavant en sostenibilitat

Última revisió 21-06-2021 16:07
25/06/2021

Des de fa uns mesos, l’Ajuntament de la Garriga està treballant en l’estudi de la recollida selectiva de residus porta a porta, un sistema que ha de millorar els índex de recollida selectiva.

El porta a porta és un sistema de recollida de deixalles de referència en l’àmbit internacional. A Catalunya ja són uns 300 municipis els que s’hi han sumat.

Consisteix a lliurar els residus al servei municipal de recollida, separats, davant la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada residu.

Perquè canviar el sistema de recollida amb contenidors actual?

El sistema de recollida amb contenidors al carrer, no aconsegueix superar el 37% de recollida selectiva en el millor dels casos. Cal augmentar aquests resultats tant per motius ecològics, com econòmics i per donar compliment a la normativa catalana i europea. El 89% dels residus que generem a casa es poden reciclar si se separen correctament, i el Porta a Porta és el sistema que ha demostrat assolir els millors resultats.

Què aconseguirem amb el porta a porta?

  • Millorar els índex de recollida selectiva.
  • Millorar la qualitat dels carrers per la retirada de contenidors.
  • Fomentar la separació de residus en orígen.
  • Fomentar també una millora de la recollida selectiva d'altres residus, com els voluminosos.
  • Reduir el cost d'entrada de residus a l'abocador i augmentar els ingressos pel retorn dels reciclables.
  • Evitar l'anonimat en el lliurament dels residus, per tal de caminar cap a una fiscalitat personalitzada.